Odborné školy

Na australských odborných školách se budete mít možnost setkat se studiem teorie spojené se silným zaměřením na praxi. Vybrat si můžete z mnoha oborů. Mezi nejoblíbenější obory mezinárodních studentů patří studium marketingu, managementu a leadershipu. Také sportovní management či hospitality je častou volbou studentů, která vám zároveň skýtá možnost v Austrálii zůstat déle či si najít stálou práci.

Pro přijetí na odbornou školu potřebujete disponovat již určitým stupněm angličtiny. Nejčastěji se setkáte s požadavkem mít Aj na úrovni IELTS 5.5. Některé ze škol po vás potvrzení této úrovně budou vyžadovat mezinárodně uznanou jazykovou zkouškou, u jiných Vám stačí pouze doklad o absolvovaném kurzu na některé ze spolupracujících místních “jazykovek.

Do odborných škol docházíte většinou pouze 2-3 dny v týdnu, zbytek týdne máte k dispozici na samostudium, praxi a práci. Většina škol nabízí volitelný, flexibilní rozvrh výuky a student má možnost si vybrat mezi rozvrhem denním či zvolit výuku večerní. Můžete si samozřejmě vybrat i ze škol s 5-ti denním rozvrhem.

V rámci některých škol se můžete během vašeho kurzu přesouvat mezi městy a poznat tak větší část Austrálie než při studiu na jednom místě. Tuto možnost nabízejí kromě jazykových škol i právě školy odborné. 

Mnoho z prakticky zaměřených škol má navázánu spolupráci s místními firmami, u kterých student získává potřebnou praxi. Tyto firmy se nezdřídka stávají studentovi stálým zaměstnavatelem, kde si také student vydělává na další studium.

Další možností, se kterou se můžete v nabídce škol setkat je zajištění placených či neplacených internship programů. O neplacené Internship programy je ze strany studentů zájem díky tomu, že tato vykonaná praxe činí poté významnou položku jejich životopisu a zvyšuje šanci na uplatnění na domácím trhu práce

Školy pořádají také pravidelné sportovní a kulturní programy a organizují pro své studenty různé výlety. To vše vám umožní navazovat nová přátelství, poznávat a užít si Austrálii.

U všech škol jsou samozřejmostí plně vybavené učebny podle oboru zaměření. Kromě odborných učeben jsou studentovi k dispozici učebny s PC a vysokorychlostní internet. Tyto můžete využívat i po skončení výuky. V rámci svých prostor mají školy pro své studenty kuchyňky vybavené mikrovlnkami a lednicemi.

  • Vše