The Sydney Business and Travel Academy

SBTA byla založena českou emigrantkou v roce 1985 a i po změně vlastníka se stále nachází v českých rukách. Od založení prošlo školou v centru Sydney, na Sussex str. tisíce studentů. V současné době jich je na škole 1700. 

Škola má program výuky sestaven tak, že každý odborný kurz lze začít každžý 1. nebo 5. týden, studuje se po předmětech. U ročního kurzu tak např. některý student  začíne v dubnu a skončí v březnu, jiný začíne v srpnu a skončí v červenci. Výuka běží stále dokola celých 12 měsíců.  Sleduje se progres ve znalostech. 

Škola má 3 rozdílné ceny pro 3 různé rozvrhy (ranní, odpolední a večerní + víkendovou výuku). Mezi nimi lze flexibilně měnit a ladit své studium se zaměstnáním. V rámci povinných stáží a díky dlouhodoleým kontaktům školy, si studenti nezřídka najdou stálou práci.  You tube video  o škole a prostředí ke shlédnutí zde