Víza do Austrálie

VYŘÍDÍME VÁM VŠECHNY DRUHY VÍZ

 • Student visa
 • Partner visa
 • Skilled migration visa
 • Business skills visa
 • Business investment visa
 • Tourist visa

KOMPLETNÍ VISA SERVIS V PŘÍPADECH

 • Zamítnutých víz
 • Zrušených víz
 • Character concerns (žadatel nemá čistý trestní rejstřík)
 • Health concerns (žadatel trpí vážnou chorobou)
 • Případy, kdy jste se dostali do vězení

PRÁVNÍ SERVIS

 • Profesionální právní a poradenský servis
 • Advokátní činnost včetně zastupování před soudy
 • Refugee Review Tribunal (RRT)
 • Migration Review Tribunal (MRT)
 • Administrative Appeals Tribunal (AAT)
 • Federal Magistrates Court
 • Federal Court
 • High Court of Australia

Studentská víza

Studentské vízum potřebujete, pokud bude v Austrálii studovat déle jak 3 měsíce. Pokud uvažujete o kratší studijní době než jsou tři měsíce, budete žádat o vízum turistické.

Se studentským vízem se pojí automaticky také pracovní povolení a to ke 40 h práce během dvou týdnů. O prázdninách můžete pracovat tolik hodin, kolik jen chcete.

Nezapomeňte však dodržovat docházku do školy (účast musíte mít min 80%) a vykazovat pokroky ve studiu. Pracovat na studentské vízum můžete začít nejdříve v první den nástupu do školy. K nástupu do práce se potřebujete ještě vyřídit TFN.

Co se týče posouzení a udělení studentských víz, posuzuje australská vláda od 1.7. 2016 riziko země (tzv. country assessment level) , ze které je žadatel v kombinaci s rizikem školy, kterou jste si ke svému studiu vybrali. Podle výsledného score těchto rizik se rozhodne, zda vaše žádost bude schválena bez dokládaní dalších podkladů, kterými jsou především doložení finančního krytí a úroveň angličtiny.

Dependant víza

V rámci studentských víz můžete žádat také o Dependant víza. Tato víza má možnost získat ten z páru, který následuje svého partnera do Austrálie. Páry žádající o tento druh víz musí prokázat minimálně roční vztah.

Výhodou těchto víz je, že Dependant nemusí studovat a přesto získá povolení k práci shodné s povolením hlavního žadatele o stud. vízum. Dependant má však omezenou možnost studia. Studovat může maximálně 12 týdnů .

O studentská víza doporučujeme žádat alespoň 5 týdnů před plánovaným odletem.

Work and holiday víza (subclass 462)

Jsou schválená vládou Austrálie pro mladé lidi ve věku 18 až 30 let za účelem cestování a práce v Austrálii.

Na podzim 2017 byla do programu zařazena i Česká republika (Slovenská republika byla do programu přibrána již dříve). Kvóta pro udělení by se měla poprvé pro Čechy otevřít během února 2018 a to pro prvních 500 žadatelů. Následujících 500 míst bude uvolněno 1.7. 2018, kdy se načítá kvóta všem zemím současně. Znamená to tedy, že v roce 2018 bude moci o tato víza požádat celkem 1000 Čechů.

Obecné podmínky:

 • Víza jsou pouze pro jednoho žadatele na 1 rok.
 • Nelze na ně přibrat de facto partnera nebo dítě.
 • Při splnění dalších podmínek můžete po uplynutí prvního roku požádat o tato víza i pro rok druhý.
 • Na tato víza smíte pracovat pro jednoho zaměstnavatele na plný úvazek bez jakéhokoli omezení, nepřetržitě však max. 6 měsíců. Poté musíte zaměstnavatele změnit.
 • Pokud si chcete nejdříve procvičit angličtinu, můžete na tato víza studovat 4 měsíce.

Pro udělení WH víz musí žadatel splnit všechny níže uvedené požadavky:

 • Věk 18-30 let (v den podání víz musíte být mladší 31 let)
 • Musíte mít úspěšně dokončené
  • o alespoň 2 roky na VŠ nebo
  • o být absolventem Vyšší odborné školy v ČR nebo
  • o mít dokončený Diploma stupeň vzdělání v Austrálii
 • Prokázat úroveň anglického jazyka na úrovni IELTS 4.5
 • Prokázat finanční krytí ve výši AUD 5000 + zpáteční letenku
 • Získat doporučují dopis o zařazení do programu od vaší vzdělávací instituce (vzor Vám poskytneme)
 • V době první žádosti o tato víza musíte být mimo území Austrálie
 • V případě druhé žádosti o WH víza platí, že pakliže jste době podání víz mimo území Austrálie, musíte být mimo území Austrálie také v době schválení. Jestliže žadatel podal žádost v době, kdy se nacházel na území Austrálie, musí se na území Austrálie nacházet také v době schválení víz.

Poplatek za vyřízení víz pro australskou ambasádu činí AUD 440 (údaj platný k 12/2017)

Žádost o první WH víza se podává v papírové podobě, druhou žádost lze podat on-line. V případě zájmu o jejich vyřízení nás kontaktujte. Rádi Vám je vyřídíme. Zpracováváme WH víza pro žadatele ze všech zemí zařazených do programu (na území Austrálie i mimo ni) a máme s nimi dlouhodobé zkušenosti. 

Zařídíme pro Vás

Turistická & Business víza

Turistických víz můžete využít k soukromé či obchodní cestě. V závislosti na délce a účelu vaší cesty vám vízum rádi vybereme a zařídíme.

Na cestu si nezapomeňte sjednat cestovní pojištění.