Cass Training International College

CTIC je známá svým zaměřením na smysluplnou a zároveň zábavnou výuku.

Svou výukou si klade si za cíl připravit studenta především na reálné situace v životě. Za tím účelem nabízí škola oblíbený kurz Real English, kde vyučuje z vlastní knihy. Umožňuje studentům, aby se zaměřili na své individuální studijní potřeby a zároveň nenuceně kontroluje jejich studijní pokroky. Škola je řazena mezi školy s moderním přístupem k výuce.

Škola každý svůj předmět nabízí v denní i večerní variantě, což dává studentům možnost přízpůsobit studium své aktuální práci. Denní výuka končí již ve čtvrtek a student tak má dostatek volna na cestování, studium i samotnou práci např. o víkendech.

Odborné kurzy jsou studenty navštěvovány většinou ve večerních variantách a škola sleduje především studentův progres.