4Life College

4Life College je součástí vzdělávací skupiny ALG (Australian Learning Group), která je kromě této školy vlastníkem velmi známé a dobře hodnocené Australian College of Sport and Fitness. Škola 4Life je na thru 11 let a je velmi uznávanou vzdělávací institucí v celém sektrou Health and Community services. Celá skupina je vlastněna i řízena rodilými Australany. Soustředí se na poskytování kompexního vzdělání v oblastni Community Services, což je, co se poptávky po absolventech týče, jedním z nejrychleji rostoucích sektorů v Austrálii.

Za 11 let na thru má škola vybudovánu šírokou síť zaměstnavatelů, kam umísťuje na povinné stáže své studenty z kurzů Aged Care, Disability, Allied Health, Community Services and Early Childhood Education and Care. Stejné kurzy nabízí pro domácí i mezindárodní studenty.

Diploma of Mental Health je ideálním navazujícím studiem po studiu Nursing. Z kurzů Diploma of Counselling budete mít šanci stát se “psychologem” na nižším stupni a starat se o v mládí týrané lidi či poradcem pro rozvádějící se manželství a další.

Studiem předmětů v balíčku získáte dovednosti jak z oblasti Aged care, tak z oblasti Disability. V praxi si pak absolventi mohou vybrat specializaci podle aktuálních pracovních příležitostí. Kampus v Sydney najdete přímo v centru na Sussex st. Kampus v Adelaide je vzdálen 10 min z CBD na Glen Osmon Road.