CAMBRIDGE INTERNATIONAL COLLEGES

CIC je celosvětově uznanou vzdělávací institucí specializující se především na výuku mezinárodních studentů.

Na kapmusech v Austrálii si učitelé kladou za cíl, aby student nejen získal potřebné teoretické a praktické znalosti, ale zajímají se o studenta komplexně v každé oblasti jeho studia a života v Austrálii včetně zapojení se do společnosti. Škola pořádá různé sociální aktivity, pomáhá studentovi s orientací ve městě, asistuje při nalezení práce a poskytuje podporu co se angličtiny týče..